Novosti

Eco Dosimat

29. mart 2019.

Novi, univerzalni instrument za doziranje u cilju povećanja produktivnosti u laboratoriji

Eco Dosimat

Svakog dana, u laboratoriji se provede dosta vremena u rutinskom radu, kao što su pripreme standardnih rastvora, kotrola sinteze i/ili izvođenje ručnih titracija. Sa novim Metrohm Eco Dosimat-om možemo uštedeti na vremenu, jer je realizacija ovih zadataka brža, jednostavnija i mnogo pouzdanija.

Eco Dosimat je kompaktan instrument koji ima ugrađenu digitalnu biretu, integrisanu magnetnu mešalicu, ekran osetljiv na dodir i u skladu je sa svim GLP zahtevima. Ovaj instrument omogućava obavljanje svih rutinskih zadataka, pri čemu nije neophodna upotreba staklenih bireta, volumetrijskih sudova, pipeta…

Jednostavna priprema standardnih rastvora
Korisnik na jednostavan način unese potrebnu koncentraciju rastvora i stvarnu masu/zapreminu željene supstance. Eco Dosimat automatski izračunava i dozira potrebnu zapreminu rastvarača.

Jednostavno doziranje različitih zapremina (tačno određene zapremine ili slobodno doziranje) u µL-opsegu
Za doziranje fiksne zapremine, korisnik unosi željenu zapreminu i pritisne “start”, Eco Dosimat će dozirati zapreminu u rezoluciji od µL. Naravno, slobodno doziranje je moguće sa istom preciznošću, koristeći ručni kontroler instrumenta.

Ručne titracije – mnogo pouzdanije i lakše
Eco Dosimat ima digitalnu biretu, koja omogućava doziranje u µL-rezoluciji. Ručni regulator omogućava praktičnu kontrolu brzine doziranja. Po završetku titracije, stakleni cilindar birete se automatski puni. Utrošena zapremina rastvora se automatski ispisuje na ekranu instrumenta. Ispis rezultata je u skladu sa GMP praksom. Često korišćene metode se mogu memoratisati na instrumentu, čime su spremne za odabir u bilo kom trenutku.

Novosti

Eco titrator

Eco titrator

Rezultati analiza kontrole kvaliteta, direktno utiču na kvalitet samog proizvoda i plasman proivođača na...
Eco Dosimat

Eco Dosimat

U laboratoriji se svaki  dan provede dosta vremena u rutinskom radu, kao što su pripreme standardnih rastvora,...
MIRA DS
Novost

MIRA DS

Metrohm predstavlja nov ručni Raman analizator - Mira DS, namenjen prvenstveno za potrebe forenzike, policije,...

Tražite pouzdanog partnera? Kontaktirajte nas