Novosti

Analiza uzoraka vode

5. novembar 2021.

Besplatna monografija

Analiza uzoraka vode
Titracije

Voda predstavlja složen matriks. Od fizičkih do hemijskih parametara i drugih sastojaka – analita je puno i postoje brojne metode za njihovo određivanje. Metrohmova besplatna monografija “Analiza uzoraka vode” daje širok pregled parametara, metoda i njihove primene.

Bilo da ste naučnik, analitičar, student, ili menadžer laboratorije u industriji, preuzmite besplatnu monografiju i iskoristite dugogodišnje iskustvo i znanje dve generacije Metrohmovih aplikacionih specijalista.

 

U nastavku su navedeni samo neki od parametara:

  • Fizički parametri (boja, mutnoća, pH vrednost, provodljivost, redoks potencijal…)
  • Gasni parametri (rastvoreni kiseonik, Slobodan i ukupni hlor, ozon…)
  • Anjoni (hloridi, cijanidi, sulfati, bromidi, fluoridi…)
  • Katjoni (kalcijum i magnezijum, amonijak, amini, metali, teški metali…)
  • Ostali elementi (NTA, EDTA, DTPA)

Preuzmite monografiju

Novosti

2060 The NIR Analyzer
NIR spektroskopija, Procesna analitika

2060 The NIR Analyzer

Metrohm Process Analitics predstavlja novog člana platforme 2060: 2060 The NIR Analyzer. Sa svojim...
123

Tražite pouzdanog partnera? Kontaktirajte nas

mangakakalot