Novosti

2060 IC Procesni Analizator

2. mart 2021.

Jonska hromatografija za praćenje industrijsih procesa

2060 IC Procesni Analizator
Procesna analitika

U današnjem vremenu,  vrlo je važno da analize u procesu budu precizne da bi bile u saglasnosti sa regulacijama vezanim za kvalitet i sigurnost na radu. 2060 IC procesni analizator proizvođača  Metrohm Process Analytics je savršeni primer kako proverene laboratorijske analize mogu biti uvedene u proces za automatsko i kontinualno merenje.  

 

Rezultati visoke preciznosti  i u  procesu kao i  u laboratoriji

2060 IC Procesni analizator je kompletno robusno rešenje za analize više parametara anjona i/ili katjona u širokom opsegu koncentracija od ng/L do %. Kombinacija potvrđenog Metrohmovog hromatografa širokih mogućnosti sa delovima za prenos tečnosti u sistemu (LHM) kao što su pumpe, ventili i jedinice za doziranje u jednom industrijskom ormanu otvara velike mogućnosti u prenosu analiza iz laboratorije u proizvodni proces.

 

Vrhunska modularnost

Metrohmovi Procesni analizatori su poznati po konceptu modularne konfiguracije; mi smo tu fleksibilnost sada podigli na stepen više. Procesni analizator 2060 IC je dizajniran na platformi on-line analizatora 2060 od Metrohm Process Analytics, što znači da se maksimalno 4 ormana (kućišta) mogu kombinovati u kreiranju jednog analizatora.

 

Fleksibilan, prilagodljiv i robustan

Dugački postupci pripreme uzorka i proizvodnje eluenta mogu biti izvedeni potpuno automatski u ormanu za pumpe i ventile koristeći opcione module za proširenje i ultračistu vodu dok se IC analiza vrši u IC kabinetu. Reagensi se drže u ormanu za reagense u balonima opremljenim integrisanim bezkontaktnim detektorima za nivo reagensa u balonima.

Preuzmite brošuru

Pošaljite upit

Novosti

2060 The NIR Analyzer
NIR spektroskopija, Procesna analitika

2060 The NIR Analyzer

Metrohm Process Analitics predstavlja novog člana platforme 2060: 2060 The NIR Analyzer. Sa svojim...
µStat-i MultiX
elektrohemija

µStat-i MultiX

Predstavljamo Vam instrument, koji bi Vaše elektrohemijsko istraživanje podiglo na jedan viši nivo. U cilju...
123

Tražite pouzdanog partnera? Kontaktirajte nas

123movies