Novosti

2060 IC Procesni Analizator

2. mart 2021.

Jonska hromatografija za praćenje industrijsih procesa

2060 IC Procesni Analizator
Procesna analitika

U današnjem vremenu,  vrlo je važno da analize u procesu budu precizne da bi bile u saglasnosti sa regulacijama vezanim za kvalitet i sigurnost na radu. 2060 IC procesni analizator proizvođača  Metrohm Process Analytics je savršeni primer kako proverene laboratorijske analize mogu biti uvedene u proces za automatsko i kontinualno merenje.  

 

Rezultati visoke preciznosti  i u  procesu kao i  u laboratoriji

2060 IC Procesni analizator je kompletno robusno rešenje za analize više parametara anjona i/ili katjona u širokom opsegu koncentracija od ng/L do %. Kombinacija potvrđenog Metrohmovog hromatografa širokih mogućnosti sa delovima za prenos tečnosti u sistemu (LHM) kao što su pumpe, ventili i jedinice za doziranje u jednom industrijskom ormanu otvara velike mogućnosti u prenosu analiza iz laboratorije u proizvodni proces.

 

Vrhunska modularnost

Metrohmovi Procesni analizatori su poznati po konceptu modularne konfiguracije; mi smo tu fleksibilnost sada podigli na stepen više. Procesni analizator 2060 IC je dizajniran na platformi on-line analizatora 2060 od Metrohm Process Analytics, što znači da se maksimalno 4 ormana (kućišta) mogu kombinovati u kreiranju jednog analizatora.

 

Fleksibilan, prilagodljiv i robustan

Dugački postupci pripreme uzorka i proizvodnje eluenta mogu biti izvedeni potpuno automatski u ormanu za pumpe i ventile koristeći opcione module za proširenje i ultračistu vodu dok se IC analiza vrši u IC kabinetu. Reagensi se drže u ormanu za reagense u balonima opremljenim integrisanim bezkontaktnim detektorima za nivo reagensa u balonima.

Preuzmite brošuru

Novosti

2060 Human Interface
Procesna analitika

2060 Human Interface

Sa razvojem procesne analitičke tehnologije i instrumentacije više napora je moralo da se uloži  u razvoj...
MISA analizator hrane
Spektroskopija

MISA analizator hrane

Da li kontrola kvaliteta namirnica predstavlja izazov u Vašoj laboratoriji? Da li ste u potrazi za brzom i dovoljno...
Eco titrator
Titracije

Eco titrator

Rezultati analiza kontrole kvaliteta, direktno utiču na kvalitet samog proizvoda i plasman proivođača na...
12

Tražite pouzdanog partnera? Kontaktirajte nas