Novosti

O2-Lumitroda - najbrži senzor za merenje rastvorenog kiseonika

1. april 2020.

Dostupna uz 913 pH/DO metar i 914 pH/DO/konduktometar

O2-Lumitroda - najbrži senzor za merenje rastvorenog kiseonika

Metrohm Vam predstavlja novu generaciju ručnih multimetara 913 pH/DO i 914 pH/DO/konduktometar. Zbog veoma brzog odziva, optički senzor za merenje koncentracije rastvorenog kiseonika O2-Lumitrode u vodi ili drugoj tečnosti je najbrži u svojoj klasi na tržištu.

 

913 pH/DO multimetar omogućava korisnicima simultano merenje pH vrednosti i koncentracije DO. 914 pH/DO/konduktometar može meriti sve tri vrednosti. Merenjem  koncentracije DO u rastvorima sa visokim sadržajem soli, uticaj prisutne soli u uzorku može biti automatski kompenzovan na multimetru 914.

 

O2-Lumitrode je optička elektroda za merenje rastvorenog kiseonika (DO) sa najbržim odzivom. Ima ugrađene senzore temperature i pritiska. Njeno održavanje je svedeno na minimum jer se O2 kapa sa membranom jednostavno zamenjuje kada se potroši a sam uređaj vrši kontinuirano praćenje elektrode i daje signal kada je potrebno zameniti O2 kapu.

Novosti

Eco titrator

Eco titrator

Rezultati analiza kontrole kvaliteta, direktno utiču na kvalitet samog proizvoda i plasman proivođača na...
Eco Dosimat

Eco Dosimat

U laboratoriji se svaki  dan provede dosta vremena u rutinskom radu, kao što su pripreme standardnih rastvora,...
MIRA DS
Novost

MIRA DS

Metrohm predstavlja nov ručni Raman analizator - Mira DS, namenjen prvenstveno za potrebe forenzike, policije,...

Tražite pouzdanog partnera? Kontaktirajte nas